ανακοινωσεις


Α΄  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο   Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο   Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Α Ξ Ι Α Σ
Τιμίου Προδρόμου 9, Δρομολαξιά Ταχ. Κώδ. 7020
Αρ. Τηλεφώνου: 24422125  Αρ. Τηλεoμοιότυπου: 24816224
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dim-dromolaxia1-lar@schools.ac.cy

 

Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη

Το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Δρομολαξιάς προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 23/09/2019 μέχρι τις 23/12/19.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών Δημοτικής ή Πτυχίο Ψυχολογίας. Επιπρόσθετα προσόντα (μάστερ στα παιδαγωγικά ή τη ψυχολογία )θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 13/09/2019 στο fax: 24816224 ή στο email: im-dromolaxia1-lar@schools.ac.cy.  Οι ενδιαφερόμενοι/νες για πρόσληψη παρακαλώ όπως επισυνάψουν:

1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Βεβαίωση Λευκού Ποινικού Μητρώου
3. Βεβαίωση μη καταδίκης για Σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση παιδιών σύμφωνα με το σχετικό νόμο για καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.
4. Αντίγραφο του Πτυχίου τους


Η πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου. Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40').  Η Ημερήσια απασχόληση του σχολικού συνεργάτη θα έχει διάρκεια έξι (6) περιόδους. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού και του σχολείου.
Τα ακριβή καθήκοντα και οι διδακτικές περίοδοι απασχόλησης θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.

                                                                                                                      Από το σχολείο