ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ


Erasmus+ (ΚΑ2) Γνωρίζω τις χώρες που συμμετέχουν

  

  

    

  

Ρομποτική με τις Γ' και Δ' τάξεις

     

Φτιάχνουμε Ψηφιδωτά με τις Ε' και Στ' τάξεις

                    

Δραστηριότητες "Δεν Ξεχνώ"

     

1 2 3 4 5 6 ... 23 >