Εκδηλωσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ


ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαμαρτυρηθήκαμε για την ανακοίνωση ανέγερσης εργοστασίου χρυσού στην περιοχή μας! Φωνάξαμε συνθήματα και ο πρόεδρος του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου διάβασε τη δική μας επιστολή διαμαρτυρίας.

<< Go back to the previous page