Εκδηλωσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ


'Εκθεση βιβλίου

Στις 24 και 25 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στους χώρους του σχολείου μας έκθεση βιβλίου, κατά την οποία τα παιδιά είχαν την ευκαρία να έρθουν σε επαφή με διάφορα είδη βιβλίων.

<< Go back to the previous page