Ελληνικά

Διαδραστικά παιχνίδια (Πηγή: taniamanesi.blogspot.com)

Προσωπική Αντωνυμία (ΠΑ), Κτητική (ΚΑ) ή Άρθρο (ΑΡ);

Ρήμα, Επίθετο ή Ουσιαστικό;

Ορθογραφία

Γραμματική και συντακτικό

 

Μαθηματικά

Διαδραστικά παιχνίδια

Εξάσκηση στην πρόσθεση

                                     

 

Εξάσκηση στην αφαίρεση

                                                                                                                 

Εξάσκηση στον πολλαπλασιασμό

                                            

                                                    

 

Εξάσκηση στη διαίρεση