Γλώσσα και Πολιτισμός

 

Μαθηματικά

Γ' -Δ'

Σχήματα (με επίπεδα δραστηριοτήτων)

Ε'-Στ'

Παιχνίδι πολλαπλασιασμού (με επίπεδα δυσκολίας)

Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

Αφαίρεση μέχρι το 10

Μονοί-Ζυγοί αριθμοί

Ανάλυση αριθμών

Πολλαπλασιασμός Δ' - Στ'

Εξισώσεις για Ε΄ - Στ' τάξεις

Πρόσθεση μέχρι το 20

 

Ηλεκτρονικά Βιβλία-Παραμύθια

 

Παίζω και μαθαίνω για το Περιβάλλον

 

Παίζω και μαθάινω για την Κατεχόμενη Πατρίδα

 

Τέχνη