Συνδεσμος γονεων


A/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

e-mail

ΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ/ΩΝ

1

Άνθιμος Ανθίμου

Πρόεδρος

99428227

anthimou@yahoo.com

Α΄+ Δ’

2

Μιχάλης Α. Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος

99403676

-

Δ’

3

Άννα Χατζηαντώνη

Γραμματέας

99595461

annah18881@gmail.com

Β1+Στ’

4

Αντωνία Ονουφρίου

Β. Γραμματέας

99820028

-

Α’

5

Σκεύη Πλυσή

Ταμίας

99877862

cpplisi@gmail.com

Ε’

6

Χριστιάνα Βαρνάβα

Βοηθός Ταμίας

99215621

ChristianaVarnava@allileggie-coop.com.cy

Β2’

7

Μάριος Κονναρής

Μέλος

99486892

-

Α’

8

Ιωάννης Κουρμουζής

Μέλος

99563648

-

Β1’

9

Πόλα Ανδρονίκου

Μέλος

99607730

-

Β1’

10

Αντριάνθη Ιωάννου

Μέλος

99963292

-

Β1’+Β2’

11

Άννα Λοϊζου

Μέλος

99043305

-

Β2’

12

Σταυρούλα Κωνσταντά

Μέλος

97777482

-

Β2’

13

Κλεανθία Παπακλεάνθους

Μέλος

99546077

-

Δ’

14

Μαργαρίτα Ευθυμίου

Μέλος

99624101

-

Ε’

15

Αναστασία Παναγιώτου

Μέλος

99455871

-

Δ’

16

Χριστίνα Γεωργίου Παναγή

Μέλος

99499878

-

Β1’

17

Παναγή Σωτήριος (Άκης)

Μέλος

99474361

-

Β1’

18

Ιάκωβος Ξιδιάς

Μέλος

99526206

-

Γ’ + Στ’

19

Στέλιος Ρερεράκης

Μέλος

99386632

-

Δ’

20

Άντρη Παναγή

Μέλος

96606325

-

Δ’

21

Μιχάλης Ανδρονίκου

Μέλος

97774100

-

Β1’