Σύστημα επιβράβευσης

 

Βάσει των "4 Σίγμα" έχει δημιουργηθεί το σύστημα προώθησης θετικής συμπεριφοράς και επιβράβευσης, όπου οι μαθητές/ριες καλούνται να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα χαμόγελα μπορούν και να τα εξαργυρώσουν με διάφορες επιβραβεύσεις. Σε κάθε περίοδο μαθήματος, οι μαθητές/ριες επιβραβεύονται σε σχέση με την τήρηση των "4 Σίγμα". Έτσι, μπορούν να συλλέξουν μέχρι και τέσσερα χαμόγελα σε κάθε μάθημα, σε ειδικό δοχείο όπως παρουσιάζεται πιο κάτω.

 

 

 

Παράδειγμα επιβραβεύσεων*

(*Οι επιβραβεύσεις αλλάζουν κάθε τετράμηνο)