Δημοτικό Σχολείο Δρομολαξιάς Α'
Mon-Fri – 7.30-13.05
Τηλέφωνα: 24422125, 24422126
Τηλεομοιότυπο: 24816224
Μενού

Πρασινίζω και ομορφίζω το σχολείο μου!

 

Το σχολείο μας,  κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά εφαρμόζει την περιβαλλοντική του πολιτική με τίτλο "Πρασινίζω και ομορφίζω το σχολείο μου!". Στόχος της πολιτικής του σχολείου είναι το αισθητικά ευχάριστο και περιβαλλοντικά φιλικό σχολείο με ανάπτυξη αξιών και δεξιοτήτων στους/στις μαθητές/ριες που προάγουν την υγεία. Στο πλαίσιο του βασικού στόχου, δίνεται έμφαση και στα ακόλουθα:

Απορρίμματα: Σωστή διαχείρισή τους μέσα από την ανάπτυξη καταναλωτικών συνηθειών-συμπεριφορών, φιλικών προς το περιβάλλον σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Παραγωγή και κατανάλωση: Διερεύνηση και αξιολόγηση της κατανάλωσης αγαθών στο σχολείο και στο σπίτι με στόχο τον περιορισμό της στα απόλυτα αναγκαία. Μείωση οικολογικού αποτυπώματος

Υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Νερο: Εξοικονόμηση, σωστή διαχείριση

Σκοπός:

Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, το βοηθητικό προσωπικό και η ευρύτερη κοινότητα τη σημασία της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά κυρίως να αντιληφθούν τη σημασία της υιοθέτησης βασικών αρχών αειφόρου κατανάλωσης αγαθών, ως βασικού παράγοντα μείωσης των απορριμμάτων και του οικολογικού μας αποτυπώματος, προστασίας και διατήρησης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος ευρύτερα.

Καθημερινά, τα παιδιά προτρέπονται να διαχωρίζουν τα απορρίμματά τους σε ανακυκλώσιμα και μη και να τα τοποθετούν στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Tα παιδιά ανακυκλώνουν χαρτί, μπαταρίες, πώματα μπουκαλιών, πλαστικά μπουκάλια, αλουμινένια τενεκεδάκια τσαγιού και τετράεδρες συσκευασίες (tetrapak).

Τέλος, διαθεματικά μέσα από όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος, καλλιεργείται στα παιδιά  οικολογική συνείδηση, γιατί ευελπιστούμε σε έναν  καλύτερο πλανήτη  που θα διασφαλίζει σε όλους καλύτερη ποιότητα ζωής και προπαντός ΥΓΕΙΑ!

Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Πολιτικής το σχολείο μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus+ Healthy Planet=Healthy Life. Πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε πιο κάτω: