Δημοτικό Σχολείο Δρομολαξιάς Α'
Mon-Fri – 7.30-13.05
Τηλέφωνα: 24422125, 24422126
Τηλεομοιότυπο: 24816224
Μενού

Μαθητές

2021-2022

Ταξη Αγορια Κοριτσια Συνολο
Α' 15 4 19
Β' 10 9 19
Γ' 6 7 13
Δ' 15 9 24
Ε' 10 12 22
ΣΤ' 14 11 25
Σύνολο 70 52 122