Δημοτικό Σχολείο Δρομολαξιάς Α'
Mon-Fri – 7.30-13.05
Τηλέφωνα: 24422125, 24422126
Τηλεομοιότυπο: 24816224
Μενού

Ωρολόγια Προγράμματα

Τάξη Α΄          Τάξη Β΄          Τάξη Γ΄          Τάξη Δ΄          Τάξη Ε΄          Τάξη Στ΄1          Τάξη Στ΄2