Δημοτικό Σχολείο Δρομολαξιάς Α'
Mon-Fri – 7.30-13.05
Τηλέφωνα: 24422125, 24422126
Τηλεομοιότυπο: 24816224
Μενού

Προαιρετικό Ολοήμερο

Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο (ΠΟΣ)

 

Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες αλλαγές της κοινωνίας μας. Η αντιστοιχία μεταξύ των νέων κοινωνικών συνθηκών και της εκπαίδευσης καθιστούν προφανέστατα την ανάγκη μιας ριζικής αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος που να περιλαμβάνει νέες συνθήκες σχολικής ζωής και διαδικασίες μάθησης, νέα γνωστικά αντικείμενα, αναβαθμισμένες υποδομές και αναπροσαρμοσμένο ωρολόγιο πρόγραμμα. Η αναμόρφωση αυτή στη Δημοτική Εκπαίδευση, μπορεί να συντελεστεί και στα πλαίσια του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου.

Η χρησιμότητα του θεσμού είναι σήμερα πλατιά αποδεχτή, γιατί μεταξύ άλλων:

· Βοηθά στην ολόπλευρη καλλιέργεια και ανάπτυξη του παιδιού.

· Δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να τύχουν καθοδήγησης από εκπαιδευτικούς και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό για περισσότερο χρόνο, με όλα τα ευμενή επακόλουθα.

· Εμπλουτίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα με θέματα που ικανοποιούν ειδικά ενδιαφέροντα των παιδιών, αλλά και με δραστηριότητες που προάγουν την κοινωνικοποίησή τους, τη δημιουργικότητα, τη φιλαναγνωσία, την ερευνητική διάθεση, την αισθητική καλλιέργεια, τις πρακτικές ικανότητες, κ.ά.

· Παρέχεται χρόνος στα παιδιά για προετοιμασία των μαθημάτων και ευκαιρίες αντιμετώπισης μαθησιακών και άλλων δυσκολιών τους.

· Προετοιμάζονται και οργανώνονται καλύτερα αθλητικές, καλλιτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, που εμπλουτίζουν τη σχολική ζωή, χωρίς να επηρεάζονται δυσμενώς οι άλλοι τομείς της σχολικής εργασίας.

· Απαμβλύνεται η ανισότητα ευκαιριών που υπάρχει ανάμεσα σε παιδιά εύπορων και φτωχών οικογενειών, λόγω του φαινομένου των απογευματινών φροντιστηριακών μαθημάτων και άλλων δραστηριοτήτων.

· Περιορίζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες έξω από το σπίτι μητέρες, αναφορικά με την επίβλεψη των παιδιών τους.

· Προλαμβάνεται και περιορίζεται η παιδική παραβατικότητα. Τα παιδιά απασχολούνται επωφελώς και δεν έχουν χρόνο να αναπτύξουν αντικοινωνική συμπεριφορά ή δράση.

· Καταπολεμείται η τηλεθέαση και άλλες κακές συνήθειες.

· Αξιοποιούνται τα σχολικά κτίρια και οι σχολικές εγκαταστάσεις όσο γίνεται περισσότερο χρόνο, πέρα από τη χρήση τους για τα κανονικά μαθήματα των παιδιών.

Μέχρι σήμερα λειτουργούν 130 Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία. Ένα από αυτά είναι και το δικό μας, το Προαιρετικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Α΄ Δρομολαξιάς, το οποίο λειτουργεί από την Σχολική Χρονιά 2005-2006.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας / πρόγραμμα ΠΟΣ

Το Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο λειτουργεί με 4 (τέσσερις) πρόσθετες απογευματινές περιόδους για όσα παιδιά ενδιαφέρονται από τις τάξεις Α’, Β’, Γ’, Δ', Ε' και Στ', για πέντε μέρες την εβδομάδα. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο θεσμό του ολοήμερου σχολείου είναι προαιρετική. Η φοίτηση, όμως, όσων παιδιών αποφασίσουν να συμμετέχουν στο θεσμό είναι υποχρεωτική μέχρι τις 15:05 τουλάχιστον, και υποχρεωτικά για 5 φορές την εβδομάδα (Δευτέρα-Παρασκευή).

Το απογευματινό πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι η διεκπεραίωση της κατ' οίκον εργασίας με την καθοδήγηση των δασκάλων, η ατομική βοήθεια και ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά με σοβαρά μαθησιακά προβλήματα, η ενασχόληση των παιδιών σε δημιουργικές εργασίες σε θέματα ενδιαφερόντων και η συμμετοχή τους σε παιδαγωγικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα είναι συνέχεια του πρωινού και διέπεται από την ίδια φιλοσοφία και τις παιδαγωγικές αρχές. Το πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου περιλαμβάνει:

· 40 λεπτά σίτιση (13:05-13:45)

· 40 λεπτά μελέτη της κατ'οίκον εργασίας ή ενισχυτικής διδασκαλίας (13:45-14:25)

· 40 λεπτά ενασχόληση με ένα θέμα ενδιαφέροντος Α'(Αγγλικά, Αγωγή Ζωής, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές) (14:25-15:05)

· 15 λεπτά διάλειμμα (15:05-15:20)

· 40 λεπτά ενασχόληση με ένα θέμα ενδιαφέροντος Β'(Τέχνη, Αθλοπαιδιές, Θεατρική Αγωγή) (15:20-16:00)

Στελέχωση ΠΟΣ

Το Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο μας στελεχώνεται από τέσσερις αδιόριστες εκπαιδευτικούς και μία μόνιμη εκπαιδευτικό που εργάζεται κανονικά στο σχολείο. Έτσι επιτυγχάνεται η ομαλή σύνδεση πρωινής και απογευματινής ζώνης λειτουργίας του σχολείου.