Δημοτικό Σχολείο Δρομολαξιάς Α'
Mon-Fri – 7.30-13.05
Τηλέφωνα: 24422125, 24422126
Τηλεομοιότυπο: 24816224
Μενού

Σχολική Διαμεσολάβηση

 

Στόχος της Σχολικής Διαμεσολάβησης είναι η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων των μαθητών/ριών που παρουσιάζονται στη σχολική μονάδα. Είναι μια επίσημη διαδικασία για την οποία οι μαθητές/ριες με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους αιτούνται ραντεβού.

Στη συνέχεια, σε ειδικά διαμορφωμένη και ευχάριστη αίθουσα, οι Διαμεσολαβητές/ριες αναλαμβάνουν να συντονίζουν τη διαδικασία, ενώ τα δύο συγκρουόμενα μέρη ακούν ενεργητικά, επικοινωνούν και αναλαμβάνουν να προτείνουν λύσεις στο πρόβλημα που τους απασχολεί. Στόχος είναι να επιλυθεί η διαφορά/σύγκρουση που δημιουργήθηκε και να φύγουν και οι δύο ικανοποιημένοι/ες. Η Σχολική Διαμεσολάβηση βασίζεται στο μοντέλο λύσης Win-Win (Κερδισμένος-Κερδισμένος) και είναι Πρόγραμμα το οποίο στηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ).

 

 

Διαμεσολαβητές/ριες μπορεί να είναι εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί ή/και μαθητές/ριες. Προς το παρόν στο σχολείο μας υπάρχουν εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί, ενώ έχει ξεκινήσεις και η εκπαίδευση των μαθητών/ριών των Ε' και Στ' τάξεων. Η διαδικασία της Σχολικής Διαμεσολάβησης γίνεται σε προσωρινό χώρο, ενώ ετοιμάζεται ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, στην οποία οι μαθητές/ριες θα επικοινωνούν με ακόμα πιο ευχάριστο τρόπο τις διαφορές τους.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, εδώ.

Δελτίο τύπου