Τηγανοκινηση


             

Μετατρέπουμε τα τηγανέλαια μας σε καύσιμο και προστατεύουμε το περιβάλλον!

Με σύνθημα «μετατρέπουμε τα τηγανέλαιά μας σε καύσιμο», το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα τηγανοκίνηση που στόχο έχει τη μετατροπή των άχρηστων λαδιών σε βιοντίζελ.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βιωματική εκπαίδευση των μαθητών/τριών στα σχολεία μας, μέσα από την ενεργό εμπλοκή τους στην διαδικασία ολοκληρωμένης διαχείρισης των σπιτικών χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών και επίλυσης ενός προβλήματος του οποίου οι ίδιοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος.

Συγκεκριμένα, μέσα από την συνεργασία των μαθητών/τριών με φίλους, γονείς, εκπαιδευτικούς, συγγενείς και μέλη της ευρύτερης  κοινότητας στην οποία απευθύνεται το “ανοιχτό σχολείο”, αναγνωρίζουν το πρόβλημα της σημαντικής ρύπανσης που προκαλεί η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων από τις δικές τους τηγανιτές πατάτες, κεφτέδες, ψάρι, ψητά του φούρνου, σαλάτες, κονσέρβες τόνου, κλπ. Δεδομένου του γεγονότος ότι το πρόγραμμα και η συλλογή των τηγανελαίων  αφορά το σύνολο της κοινότητας, προτρέπεται η συμμετοχή του συνόλου των δημοτών, αναλαμβάνοντας τον διαχωρισμό και συλλογή του στο σπίτι, την ασφαλή μεταφορά του στο σχολείο και την συμμετοχή τους στην τελική επεξεργασία - μετατροπή του σε βιοντίζελ.

Με βασικό μέλημα την προώθηση ολοκληρωμένων μορφών εκπαίδευσης, μέσα από το πρόγραμμα Τηγανοκίνηση, επιδιώκεται η παράλληλη προώθηση εκπαιδευτικού υλικού για τους μαθητές/τριες, στα πλαίσια της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, με στόχο την ανάδειξη του παιδαγωγικού χαρακτήρα του προγράμματος, αλλά και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, αλλά και ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών στο θέμα αυτό.

Στόχοι του έργου είναι:

1. Ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων (Δήμοι, Κοινότητες, πολίτες) τόσο στη διαδικασία συλλογής των ελαίων όσο και στη διαδικασία μετατροπής τους και στη χρήση του τελικού προϊόντος.


2. Συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στο έργο. Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής εφαρμογής η οποία να μπορεί να ενταχθεί και να ενσωματωθεί στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα.


3. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών:

τα τηγανέλαια είναι καταστροφή για το περιβάλλον!

 

Η συλλογή τηγανέλαιων θα γίνεται κάθε Παρασκευή πρωί από η ώρα 7:30π.μ – 7:45π.μ.  Τα πλαστικά δοχεία με το τηγανέλαιό θα τοποθετούνται μέσα στο κιβώτιο που θα υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο προαύλιο του σχολείου.